SPO Oaza III

3D Vizualizacija SPO Oaza III

3D Vizualizacija SPO Oaza III
  read more..

Treći sprat SPO Oaza III

Treći sprat SPO Oaza III
  read more..

Šesti sprat SPO Oaza III

Šesti sprat SPO Oaza III
  read more..

Prvi sprat SPO Oaza III

Prvi sprat SPO Oaza III
  read more..

Četvrti sprat SPO Oaza III

Četvrti sprat SPO Oaza III
  read more..

Sedmi sprat SPO Oaza III

Sedmi sprat SPO Oaza III
  read more..

Drugi sprat SPO Oaza III

Drugi sprat SPO Oaza III
  read more..

Peti sprat SPO Oaza III

Peti sprat SPO Oaza III
  read more..

Osmi sprat SPO Oaza III

Osmi sprat SPO Oaza III
  read more..
  •   Svetog Save 30,
         Doboj, 74000
         RS / BiH
  •   +387 53 20 61 70
  •   +387 53 20 61 71
  • info@proda-mont.com

Način poslovanja

Od kupovine građevinskog zemljišta, projektovanja objekata, planiranja i organizacije građenja do izvođenja radova po sistemu "ključ u ruke" sa motivom da zadovoljimo želje kupaca u roku i kvaliteti izvođenja.


Više...