Proda-mont d.o.o.

A+ R A-

El. pošta: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli

Ministarstvo za prostorno ure?enje, gra?evinarstvo i ekologiju Republike Srpske, na osnovu ?lana 74. Zakona o ure?enju prostora i gra?enju

("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 55/10) i rjeenja o ispunjenosti uslova za gra?enje objekata broj 5062/2012 od 22.10.2012. godine izdaje:

L I C E N C U

DOO "PRODA-MONT" Doboj

ispunjava uslove za gra?enje objekata visokogradnje, osim mainskih i elektro instalacija, za koje odobrenje za gra?enje izdaje Ministarstvo za prostorno ure?enje, gra?evinarstvo i ekologiju

Ministarstvo za prostorno ure?enje, gra?evinarstvo i ekologiju Republike Srpske, na osnovu ?lana 74. Zakona o ure?enju prostora i gra?enju

("Slubeni glasnik Republike Srpske", br. 55/10) i rjeenja o ispunjenosti uslova za gra?enje objekata broj 5061/2012 od 22.10.2012. godine izdaje:

L I C E N C U

DOO "PRODA-MONT" Doboj

ispunjava uslove za izradu dijela tehni?ke dokumentacije - arhitektonska i konstruktivna faza za objekte za koje odobrenje za gra?enje izdaje organ jedinice lokalne samouprave